So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch

So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch

So sánh xương thằn lằn và xương ếch Trong chương trình Sinh học 7, học sinh được kiến thức liên quan đến các ngành sinh vật như ngành giun đất, lớp cá, lớp bò sát, … Trong bài này, chúng...
thủy tức

Thủy tức – Sinh học 7

Thủy tức là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành ruột khoang của chương trình Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững hình dạng ngoài, di chuyển, cấu tạo trong,...
Trùng roi

Trùng roi xanh, tập đoàn trùng roi – Sinh học 7

Trùng roi xanh, tập đoàn trùng roi là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật nguyên sinh của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững những kiến thức...
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cơ là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật có sương sống của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm...
Cơ cấu phân phối khí

Đặc điểm chung của lớp bò sát là gì?

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật có xương sống của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm...
Nhiệt phân muối nitrat - Trắc nghiệm có đáp án

Cấu tạo trong của chim bồ câu – Sinh học 7

Cấu tạo trong của chim bồ câu là kiến thức các bạn các học trong chương Ngành động vật có xương sống trong chương trình Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững...
Cấu tạo trong của giun đất

Cấu tạo trong của giun đất – Sinh học 7

Giun đất là kiến thức được học trong chương Các ngành giun của chương trình Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững được cấu tạo trong, cấu tạo ngoài, đặc điểm sinh...
Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trùng kiết lị và trùng sốt rét là kiến thức lý thuyết các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 7. Đây là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật nguyên sinh của Sinh...
Ngành giun đốt

Ngành giun đốt, đặc điểm chung của ngành giun đốt

Đặc điểm chung của ngành giun đốt Đến với chương trình Sinh học lớp 7, học sinh được học về các ngành giun. Trong đó có ngành giun đốt. Trong phần bài này là những đặc điểm chung của ngành...
ruột khoang

Ruột khoang, đa dạng của ngành ruột khoang

Ruột khoang, đa dạng của ngành ruột khoang là kiến thức các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 7. Đây là một nội dung học trong chương 2 - Ngành ruột khoang của Sinh 7. Để bổ...