bậc của đơn thức

Hoàn cảnh ký kết và nội dung cơ bản của Hiệp ước Pa-tơ-nốt

Hoàn cảnh ký kết và nội dung cơ bản của Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Sau hiệp ước ký kết nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ. Bắt đầu chế độ thuộc địa phong kiến kéo dài đến năm 1985. Hoàn cảnh...