phân tích đa thức thành nhân tử

Quần xã sinh vật – Giải bài tập SGK Sinh học 9

Lý thuyết đầy đủ về quần xã sinh vật Quần xã sinh vật là một trong những yếu tố cơ bản của hệ sinh thái môi trường. Chúng ta đã được làm quen với khái niệm quần thể sinh vật...
Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 12 năm học 2020 – 2021

Có mấy loại môi trường sống của sinh vật – Môi trường và các nhân tố sinh thái

Có mấy loại môi trường sống của sinh vật? Môi trường sống của sinh vật có mấy loại? Đó là những loại nào? Sự khác nhau của chúng là gì? Sau khi học xong bài này chúng ta sẽ giải...