phân tích đa thức thành nhân tử

Quần xã sinh vật – Giải bài tập SGK Sinh học 9

Lý thuyết đầy đủ về quần xã sinh vật Quần xã sinh vật là một trong những yếu tố cơ bản của hệ sinh thái môi trường. Chúng ta đã được làm quen với khái niệm quần thể sinh vật...
Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 12 năm học 2020 – 2021

Hệ sinh thái – Ôn tập cuối kì 2 sinh học 9

Lý thuyết về hệ sinh thái Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (được gọi là sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, các loài sinh vật liên quan mật thiết đến...
Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 12 năm học 2020 – 2021

Có mấy loại môi trường sống của sinh vật – Môi trường và các nhân tố sinh thái

Có mấy loại môi trường sống của sinh vật? Môi trường sống của sinh vật có mấy loại? Đó là những loại nào? Sự khác nhau của chúng là gì? Sau khi học xong bài này chúng ta sẽ giải...
Cơ cấu phân phối khí

Ưu thế lai – Sinh học 9

Ưu thế lai là kiến thức các bạn được học trong chương Ứng dụng di truyền của chương trình Sinh học lớp 9. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững Khái niệm, Nguyên nhân của hiện...