Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Quy tắc bàn tay trái – Bài tập lực điện từ có đáp án

Quy tắc bàn tay trái là một trong số những quy tắc thú vị trong phần Vật lý điện, nhằm xác định chiều của lực điện từ. Tài liệu đính kèm bên dưới bao gồm đầy đủ nội dung của...