Thuyết minh về bình thủy

Tài liệu dạy học vật lý 9 – Tóm tắt kiến thức cả năm học

Tài liệu dạy học vật lý 9 dưới đây bao gồm đầy đủ các kiến thức trong toàn bộ năm học. Những ghi chú rõ ràng trong từng bài học cụ thể sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ...
Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Quy tắc bàn tay trái – Bài tập lực điện từ có đáp án

Quy tắc bàn tay trái là một trong số những quy tắc thú vị trong phần Vật lý điện, nhằm xác định chiều của lực điện từ. Tài liệu đính kèm bên dưới bao gồm đầy đủ nội dung của...
Thuyết minh về phố cổ Hội An

Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ – Mẫu báo cáo chi tiết

Thực hành đo tiêu cự của thấu kính hội tụ là một trong những bài thực hành quan trọng trong chương trình Vật lý lớp 9. Thấu kính là chuyên đề có nhiều dạng bài tập hay xuất hiện trong...