Đề thi văn vào lớp 10

Kỹ thuật chứng minh quy nạp trong dãy số, cấp số cộng, csn lớp 11

Thế nào là phương pháp quy nạp Trong các dạng bài tập về cấp số cộng, cấp số nhân thì có nhiều phương pháp. Trong đó, phương pháp chứng minh quy nạp thực sự là một phương pháp rất hay,...