Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 có đáp án

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Trắc nghiệm tin học 12 có đáp án

Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? Nó được xây dựng dựa trên cơ sở các đối tượng cơ bản (các quan hệ như bảng), các thuộc tính và các ràng...