Tuyển tập đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 – đề 2

[Tài liệu ôn tập thi học kì Toán lớp 6] – Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề 2.

ĐỀ SỐ 2

Bài 1:   (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) (24.22 – 32.7)2014

b) {[(35 – 18).6 + 78] : 9} + 24

c) |- 2012| + 2.(|-12| – 20150) – |2012|

Bài 2:   (2 điểm) Tìm số nguyên  biết:

a) 316 – x = 254

b) 23 + 3x = 56 : 53

c) – 3 ≤ x ≤ 0

Bài 3:   (1 điểm)

a) Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần: 0; −17; 2014; −28; 11; −2.

b) Tính tổng các số nguyên x sao cho: – 5 < x ≤ 5

Bài 4:   (2 điểm) Số học sinh khối 6 (năm 2013 – 2014) của Quận 3 có khoảng 3000 đến 3500 em, khi xếp thành hàng 22, hàng 24 hoặc hàng 32 thì đều dư 4 em. Hỏi quận 3 có bao nhiêu học sinh lớp 6?

Bài 5: (1 điểm) Không tính giá trị của biểu thức A = 2 + 22 + 23 + … + 210. Chứng tỏ A chia hết cho 3.

Bài 6:   (2 điểm) Trên tia Ax lấy 2 điểm B, C sao cho AB = 6cm; AC = 9cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

c) Gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hỏi điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng MC không? Vì sao?

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Có thể bạn cũng quan tâm