Viết về cô giáo bằng Tiếng Anh

Đề bài: Viết về cô giáo bằng Tiếng Anh

During my childhood, I was grown up under many different teacher’s education. And Miss Trang who taught me Literature in Grade  9, is a person having greatly influenced me. She is also the person I admire most.

When I entered the Grade 9, I first met her. She was my homeroom teacher. The first impression is a tall, skinny but graceful girl. When I attended her class, I was interested by her dresses while other teacher never wear dresses. They are so pretty and become her symbols every class.

However, I love her so much due to her persionality. She is very friendly and get along well with every people surrounding her. Her vitality always  refreshes the atmosphere in our classroom. I really impressed on her passion with teaching. It is unbelievable. No matter what the weather is like and how she is feeling, she is always in high spirits when she steps into our classroom.

That’s reason why I love her lessons. She motivated me and arouse my interest of studying. Sometimes, when I am down in dumps because of having low score, she was always a person encouranging me to look into bright side and turned me into a positive person.

As a homeroom teacher, she always spent a lot of time on us. She shared the feeling, experience of studying and told us many storied. She even cried a lot when we didn’t get our own target in test for good student. For me, she is not only a teacher but also  the best companion during my secondary school time. In a word, I admire and love her very much.

Có thể bạn quan tâm:  Miêu tả phòng ngủ bằng Tiếng Anh

Dịch:

Trong suốt thời thơ ấu, tôi lớn lên dưới sự dạy dỗ của rất nhiều giáo viên. Và cô Trang, giáo viên dạy Ngữ Văn chúng tôi lớp 9, là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi. Cô cũng là người tôi ngưỡng mỗ nhất.

Khi tôi vào lớp 9, tôi lần đầu được gặp cô. Cô là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là một cô giáo cao, gầy nhưng rất duyên dáng. Mỗi khi tôi tham gia tiết học của cô, tôi luôn bị ấn tượng bởi chiếc váy của cô khi mà những cô giáo khác chẳng bao giờ mặc váy. Chúng rất đẹp và đã trở thành biểu tượng của cô mỗi tiết học.

Tuy nhiên, tôi yêu cô nhất bởi vì tính cách của cô. Cô rất thân thiện và tốt bụng với mọi người xun g quanh. Sức sống của cô luôn làm tươi mới không khí lớp học. Tôi thực sự ấn tượng với niềm đam  mê dạy học của cô. Không kể thời tiết ra sao, tâm trạng cô thế nào, cô luôn giữ tinh thần tốt nhất khi bước vào lớp học.

Đó là lí do tôi yêu những tiết học của cô. Cô tạo động lực và tạp cho tôi hứng thú trong học tập. Thỉnh thoảng tôi buồn bì bị điểm kém, cô luôn là ngời động viên tôi nhìn vào mặt tốt và khiến tôi trở thành một con người tích cực.

Có thể bạn quan tâm:  Giới thiệu quê hương bằng Tiếng Anh

Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, cô luôn dành rất nhiều thời gian cho chúng tôi. Cô chia sẻ cảm xúc, những kinh nghiệm học tập và kể cho chúng tôi rất nhiều chuyện. Cô thậm chí còn khóc rất nhiều khi chúng tôi không đạt mục tiêu cho kì thi học sinh giỏi. Với tôi, cô không chỉ là một giáo viên mà còn là người bạn thân tốt nhất trong suốt thời gian trung học của tôi. Tóm lại, tôi luôn ngưỡng mộ cô rất nhiều.

Từ mới:

Grow up: lớn lên, trưởng thành

Homeroom teacher: giáo viên chủ nhiệm

Graceful (adj): duyên dáng

Vitality(n): sức sống

Refresh (v): làm tươi mới

Passion(n): niềm đam mê

High spirit: trạng thái tốt

Arouse my interest: gây hứng thú

Down in dump: buồn, tuyệt vọng

Để lại Lời nhắn