Viết đoạn văn Tiếng Anh về quần áo

Đề bài: Viết đoạn văn Tiếng Anh về quần áo

For all my clothes I own, I love my red T-shirt the most. I was given it in my 15th birthday from my besty. After that, it became one of the items I often dressed up in speacial events.

It looks very fashionable, but also has a special meaning. It is decorated by a small sun flower, which is my favourite flower. This flower stands for the red background. Generally, this T-shirt is so special and colorful. Although some people said that it is extremely simple, my thought is totally different.

Moreover, through this flower, my friends wanted to send me some meaningful message. She wants me to always look forward to the bright side of everything. And she also wished me to keep vitality forever and ever. After listening these wishes, I felt very happy and grateful for her love.

Normally, I will wear this T-shirt to go to school and attend some social activities. Especially, this shirt is pretty perfect for the hot weather. Moreover, when I have chance to hang out with my friends, I will put on it and express my active characters.

I always feel at ease when matching it with a dress or a short and a pair of  sneaker. These are also my favourite items. This shirt is not only a birthday present but also  a items showing the relationship among friends. In a word, I like this shirt so much.

Dịch:

Trong tất cả quần áo tôi có, tôi thích cái áo phông màu đỏ nhất. Tôi được tặng nó trong ngày sinh nhật 15 tuoir từ một người bạn thân. Sau đó, chiếc áo trở thành một trong những đồ tôi thường trưng diện vào những dịp đặc biệt.

Có thể bạn quan tâm:  Viết về cô giáo bằng Tiếng Anh

Nó trông rất thời trang nhưng cũng có ý nghĩa đặc biệ. Nó được trang trí bởi một bông hoa hướng dương nhỏ, loài hoa mà tôi rất thích. Bông hoa này nổi bật trên nền áo đó. Nhìn chung, chiếc áo này trông rất đặc biệt và nhiều màu sắc. Mặc dù nhiều người nói nó quá đơn giản, nhưng suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn khác.

Hơn thế nữa, thông qua bông hoa này, bạn tôi muốn gửi tới tôi những lời nhắn nhủ hết sức ý nghĩa. Cô ấy muốn tôi luôn nhìn về mặt tốt của mọi thứ. Và cô ấy cũng mong tôi luôn giữ sự năng động mãi mãi. Sau khi nghe những lời chúc này, tôi cảm thấy rất vui và biết ơn tình yêu của cô ấy.

Thường thì tôi sẽ mặc chiếc áo này tới trường hoặc tham gia một vài hoạt động xã hội. Đặc biệt, chiếc áo này rất hợp với thời tiết nóng nức. Hơn thế nữa, khi tôi có cơ hội đi chơi cùng bạn bè, tôi sẽ mặc nó và làm nổi bật tính cách năng động của mình.

Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi kết hợp nó với một chiếc váy hoặc quần đùi và một đôi giày. Đây cũng là những đồ mà tôi rất thích. Chiếc áo không chỉ là món quá sinh nhật mà có là vật thể hiện mối quan hệ của tôi với bạn bè. Tóm lại, tôi rất thích chiếc áo này.

Có thể bạn quan tâm:  Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh nói về lợ ích của Internet

Từ mới:

Put on = wear(v): mặc

Dress up(v): trưng diện

Stand for: nổi bật

Look forward to bright side: nhìn về mặt sáng, hướng tích cực

Feel at ease: thoải mái

Extremely: rất

Meaningful: có ý nghĩa

Grateful: biết ơn

hang out = go out to play: đi chơi

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn