Viết về người nổi tiếng bằng Tiếng Anh

Đề bài: Viết về người nổi tiếng bằng Tiếng Anh

Vietnam show-biz has many famouse person, but Xuan Bac is a celebrity I like the most. He is renowed as an professional actor, an MC and national comedian.

I remember the first time I saw him is when I watched the program called “Meeting at the end of the year”. He played a role as the main character named “Nam Tao”. And he continued to take part in this series every year and become an integral part of this show.

He express the audience with his sense of humor and that’s why he always attracts millions of viewers on TV. Furthermore, he left the great impression of a person having beautiful personality. And the reason is that during his career, I’ve never seen any his scandals. And instead of that, he participated many charities for poor children and the people with difficult circumstance.

He also sets a mirror for me to look forward. I love his simple life style and the way he communicate with people surrounding. He is also such a busy-bee that sometimes he doesn’t care about himself.  This is not only his strong point but also his weak point.

Knowing these things makes me respect and like him more. If I have chance to meet him one day, I would invite him to take some photos with me. Moreover, it will be great to ask him for signature. I think that will be a memorable event so that I can show it for my friends and my family.

Có thể bạn quan tâm:  Viết về cô giáo bằng Tiếng Anh

Dịch:

Show-biz Việt Nam có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng Xuân Bắc là người mà tôi thích nhất. Chú ấy nổi tiếng với vai trò là một diễn viên chuyên nghiệp, một người dẫn chương trình và là một danh hài quốc dân.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú ấy là khi tôi xem chương trình “Gặp nhau cuối năm”. Chú ấy đóng vai trò như một diễn viên chính tên là “Nam Tào”. Và chú tiếp tục tham gia chương trình này hàng năm và trở thành một phần không thể thiếu của chương trình.

Chú ấy gây ấn tượng với khán giả bằng sự hài hước và đó là lý do tại sao chú luôn hấp dẫn hàng triệu người xem trên TV. Hơn thế nữa, chú ấy để lại ấn tượng tuyệt vời là một người có nhân cách cao đẹp. Và đó là lí do trong suốt sự nghiệp của chú, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ một scandal nào. Và thay vào đó, chú tham gia nhiều hoàn động từ thiện cho trẻ em nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Chú cũng là tấm gương sáng tôi noi theo. Tôi yêu cách sống giản dị và cách chú đối xử với người xung quanh. Chú cũng  là một chú ong chăm chỉ đến nỗi thỉnh thoảng không quan tâm đến bản thân. Nó không chỉ là điểm mạnh cũng là điểm yếu của chú.

Biết được những điều này khiến tôi càng tôn trọng và thích chú hơn. Nếu có cơ hội gặp chú một ngày nào đó, tôi sẽ mời chú chụp ảnh. Thêm vào đó, nó sẽ thật tuyệt để xin chữ ký của chú. Tôi nghĩ nó sẽ là một sự kiện đáng nhớ để mà tôi có thể khoe với bạn bè và gia đình của mình.

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập phát âm ed chọn lọc

Từ mới:

Celebrity(n): người nổi tiếng

Renow = famous (adj): nổi tiếng

Participate = take part in = join (v): tham gia

Set a mirror for sb: là tấm gương cho ai đó

Busy-bee: chăm chỉ

Not only … but also: không chỉ ….mà còn

Career = job: sự nghiệp

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn