Cách tìm nghiệm của đa thức 1 biến Toán 7

Đa thức một biến là kiến thức trong chương trình Toán lớp 7. Đây là một dạng toán điển hình trong Toán lớp 7. Để làm được dạng toán về đa thức một biến, các bạn phải nắm vững kiến thức lý thuyết và cách tìm nghiệm của đa thức một biến.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Kiến thức cần nhớ về đa thức một biến.

Tổng của các đơn thức của cùng một biến gọi là đa thức 1 biến. Giá trị của đa thức một biến P(x) tại x = a thì sẽ được kí hiệu là P(x)

Ví dụ: Đa thức P(x) = 3x3 + 2x2 – x + 1

           Với x = 3, suy ra P(3) = 3. 33 + 2. 32 – 3 + 1 = 97.

Trong đó, bậc của đa thức một biến sẽ khác bậc của đa thức không là có số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

Trong hệ số của đa thức:

 • Hệ số cao nhất là hệ số cảu số hạng có bậc cao nhất trong đa thức.
 • Hệ số tự do là số hạng không chứ biến trong đa thức
Có thể bạn quan tâm:  Toán lớp 7 – thu gọn các đơn thức sau và chỉ ra bậc, hệ số của từng đơn thức

Cách tìm nghiệm của đa thức 1 biến.

Nghiệm của đa thức là a nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0

Như vậy, để tìm nghiệm của đa thức 1 biến, các bạn hãy cho đa thức đó bằng 0 và giải như cách giải phương trình một ẩn.

Ví dụ: Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 3x – 6

Giải: Ta có P(x) = 0 <=> 3x – 6 = 0 <=> x = 2.

         Vậy x = 2 là nghiệm của đa thức P(x) = 0.

Trong bài toán về tìm nghiệm của đa thức, các bạn cần lưu ý rằng:

 • Một đa thức (khác đa thức không) có thể có một hoặc nhiều nghiệm hoặc không có nghiệm nào.
 • Một đa thức (khác đa thức không) có số nghiệm nhỏ hơn hoặc bằng bậc của nó.

Để nắm vững cách giải bài toán về tìm nghiệm của đa thức một biến, các bạn phải rèn nhiều bài tập. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Cách tìm nghiệm của đa thức
Tải tài liệu miễn phí ở đây
Tải tài liệu miễn phí ở đây
Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài

31 Bình luận

 1. Toàn
 2. M
  • Khách
 3. PôH
 4. Khách
 5. n
 6. có cáiloz
 7. có cáiloz
 8. có cáiloz
 9. ngu69
 10. thảo đỗ
 11. Khách
 12. Phúc Trần
 13. Phúc Trần
 14. sống đẹp lên
 15. Khách
 16. tồn
 17. mai anh
 18. Trường Minh
 19. Hoài Anh
 20. Khách
 21. :)))
 22. Khách
 23. khang con nợ
 24. Khách
 25. Quinh Tranq =)
 26. Khách
 27. duy anh pham
 28. Lon
 29. Thích chích gái
 30. Vyy

Để lại Lời nhắn