Chu trình crep, các giai đoạn chính của hô hấp tế bào

Một số khái niệm cần ghi nhớ

Chúng tôi đã giới thiệu về hô hấp của thực vật, bây giờ tiếp đến là hô hấp của động vật ở mức độ tế bào. Hay còn gọi là hô hấp tế bào, diễn ra theo chu trình Crep. Đây là bài học của Sinh học 10. Dưới đây là một số khái niệm các bạn cần ghi nhớ!

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng giúp duy trì sự sống. Các phân tử hữu cơ bị phân giải trở thành CO2, H2O và ATP. Bản chất của quá trình này là một chuỗi phản ứng oxi hóa khử.

Trong đó, các phân tử glucozơ bị phân giải dần dần và năng lượng được giải phóng từng phần. Tùy vào nhu cầu của tế bào và hệ enzym hô hấp mà tốc độ của quá trình hô hấp là khác nhau.

Chu trình crep

Những giai đoạn của hô hấp tế bào

Một quá trình hoàn chỉnh gồm 3 giai đoạn theo thứ tự: đường phân chu trình crep, chuỗi truyền e hô hấp.

 Đường phânChu trình CrepChuối truyền electron hô hấp
Vị trí Bào tươngChất nền ti thểMàng ti thể.
Nguyên liệuGlucozơPhân tử axit piruvicNADP và FADH2
Diễn biếnGlucôzơ bị biến đổi, các liên kết bị phá vỡ2 axit piruvic bị ôxi hóa ⟶ 2 phân tử Axêtyl–CoA + 2 CO2 + 2 NADH. Năng lượng giải phóng tạo ra 2 ATP, khử 6 NAD+ và 2 FAD+Electron chuyển từ NADH và tới O2 thông qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử kế tiếp nhau. Năng lượng được giải phóng từ quá trình ôxi hóa phân tử NADH và FADH2 tổng hợp nên ATP.
Sản phẩm2 phân tử axit piruvic, 2 ATP, 2 NADH2CO2, 4 ATP, 6 NADH và 2 FADH2H2O và nhiều ATP
Đặc điểm quá trình hô hấp tế bào

Đây là những đặc điểm của quá trình hô hấp tế bào các bạn cần nắm được.

Có thể bạn quan tâm:  Bộ sưu tập tiêu bản thực vật khô - SMP - VNU

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn