Công thức tiếng việt lớp 4-5

Download

- Stars (0)

9 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 02-05-2019 21:59

Share
DescriptionPreviewVersions

I. Cấu tạo của tiếng, II. Từ đơn, từ phức: , III. Từ loại: IV. Cấu tạo của câu:A: câu đơn: có một vế câu đủ chủ ngữ,vị ngữ.
1. Câu kể: (còn gọi là câu trần thuật) là những câu dùng để:
– kể, tả hay giới thiệu về sự vật, sự việc.
– Nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người.
Cuối câu kể có dấu chấm.
VD: Bu- ra- ti- nô là một chú bé bằng gỗ.
Câu kể thường có 3 loại:
a, Câu kể Ai làm gì? thường gồm hai bộ phận:
– Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, chỉ sự vật, (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa); trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?, thường do danh từ, (cụm danh từ) tạo thành.

Phản hồi