Sinh học lớp 8 Trụ não, tiểu não, não trung gian

Giới thiệu chung

Trụ não, tiểu não, não trung gian là tài liệu Giáo viên Việt Nam gửi đến các bạn ngày hôm nay. Sinh học lớp 8 cung cấp cho chúng ta các kiến thức liên quan đến di truyền, sức khoẻ… Kiến thức sinh học lớp 8 được tóm lược qua các chương như:
Chương 2: Vận động
Chương 3: Tuần Hoàn
Chương 4: Hô hấp
Chương 5: Tiêu hoá
Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng
Chương 7: Bài tiết
Chương 8: Da
Chương 9: Thần kinh và giác quan
Chưong 10: Nội tiết
Chương 11: Sinh sản
Ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ đến các bạn các kiến thức và bài tập vận dụng có hướng dẫn giải của bài 6 sinh học lớp 8 thuộc chương số 9 với tiêu đề: Trụ não, tiểu não, não trung gian. Sau khi học bài này, các em cần ghi nhớ các kiến thức sau:
Vị trí và các thành phần của não bộ:
Bộ não gồm:
  • Trụ não: tiếp liền với tuỷ sống ở phía dưới
  • Tiểu não: nằm phía sau trụ não
  • Não trung gian: nằm giữa trụ não và đại não
  • Đại não: lớn nhất và nằm trên tiểu não
Cấu tạo và chứng năng của trụ não
  • Trụ não gồm: hành não, cầu não, não giữa.
  • Chất trắng ở ngoài.
  • Chất xám ở trong.
Não trung gian
  • Gồm đồi thị và vùng dưới đồi. Có chức năng điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.
Tiểu não
Có cấu tạo gồm chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong với chức năng điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp giữ thăng bằng cho cơ thể.

Bài tập vận dụng

Có thể bạn quan tâm:  Tài liệu đề cương sinh học 8 hk1

Để lại Lời nhắn