đề kiểm tra chương 1 hình học 8 tự luận

Bộ đề kiểm tra chương 1 hình học 8 tự luận có đáp án

Tổng quan kiến thức chương 1 hình học 8 Để chuẩn bị tốt cho đề kiểm tra chương 1 hình học 8 tự luận, học sinh cần nắm được những kiến thức trọng tâm có trong chương này. Dưới đây,...
đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán

Bộ 80 đề thi hk1 Toán 8 có đáp án chi tiết

Đề thi học kì 1 Toán lớp 8 các ban sẽ được thi với nửa đầu kiến thức của chương trình Toán 8. Trong khi đó Toán lớp 8 là môn học được đánh giá ở mức khá khó so...
đề thi Tiếng Anh lớp 8 học kì 2 có đáp án

Bộ đề thi hk2 Toán 8 có đáp án chi tiết

Toán lớp 8 được đánh giá là môn học có lượng kiến thức khá khó so với Toán cơ sở. Do đó, để đánh giá năng lực của học sinh, trong quá trình học thầy cô sẽ có những bài...
đề kiểm tra chương 1 hình học 8 tự luận

Bài tập hình vuông cơ bản đặc sắc nhất

Định nghĩa và tính chất về hình vuông cần biết Trong chương trình Toán hình lớp 8 có một loạt những bài tập cơ bản về hình vuông. Để giúp các bạn làm bài tốt hơn trong các đề thi...

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông và bài tập chọn lọc

Lý thuyết cơ bản về đồng dạng của tam giác vuông Trong chương trình Toán 7, học sinh được học các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Với Toán lớp 8, học sinh sẽ được học một chuyên...
hình chóp đều

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Bài tập vận dụng

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều là kiến thức hình học các bạn được học trong chương trình Toán lớp 8. Đây là một trong những hình học không gian các bạn được tiếp cận đầu tiên. Vậy...
hình chóp đều

Hình thoi là gì? Tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thoi – Bài tập vận dụng

Hình thoi là một hình học phẳng các bạn đã được học trong chương trình Toán tiểu học. Và khi lên chương trình Toán lớp 8, các bạn được gặp lại hình thoi và học thêm những kiến thức nâng...
đặc điểm chung của sông ngòi việt nam

Chuyên đề diện tích tam giác vuông cân lớp 8

Các tính chất của tam giác vuông cân Trong chương trình hình học Toán lớp 8, học sinh được học chuyên đề liên quan đến tam giác vuông cân và diện tích tam giác vuông cân. Trước hết đi vào...
Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thường sử dụng Trong chương trình Toán học lớp 8, học sinh sẽ được học nhiều cách để phân tích đa thức thành nhân tử. Có nhiều cách để phân...
Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bộ đề kiểm tra chương 1 đại số 8 chọn lọc

Chương đầu tiên của đại số Toán 8 các bạn được học về phép nhân và phép chia các đa thức. Thông thường trong chương trình học để đánh giá khả năng tiếp thu của các bạn. Thầy cô sẽ...