Sự điện li – Trắc nghiệm nhanh có đáp án

Lý thuyết về sự điện li

Sự điện li là một chuyên đề vô cùng quan trọng trong chương trình hóa lớp 11 cũng như chương trình ôn thi THPT Quốc gia. Vì vậy, việc nắm chắc kiến thức nền tảng trong phần này là rất cần thiết. Sau đây là toàn bộ kiến thức cơ bản liên quan đã được trình bày trong sách giáo khoa hóa 11.

Tham khảo thêm: Bài tập về sự điện li có phân dạng
135 bài tập hóa học 11 chương 1 có đáp án về sự điện li

Sự điện li - Trắc nghiệm nhanh có đáp án
Sự điện li - Trắc nghiệm nhanh có đáp án
Sự điện li - Trắc nghiệm nhanh có đáp án

Các dạng bài tập, phương pháp và lưu ý khi làm bài

 • Dạng 1: Tính nồng độ các ion trong dung dịch chất điện li
  Phương pháp: Viết phương trình điện li và biểu diễn số mol ở các thời điểm tương ứng. Sử dụng công thức tính độ điện li alpha và phương pháp bảo toàn điện tích để giải nhanh dạng này
 • Dạng 2: Tính pH của dung dịch
  – Axit mạnh, base mạnh:
  Phương pháp: Viết phương trình điện li, sử dụng công thức tính pH
  Chú ý: Nếu Ca > 4,47.10-7 bỏ qua sự điện li của nước
  – Axit yếu, base yếu:
  Phương pháp: Viết phương trình điện li các chất, sử dụng độ điện li alpha
  pH =- 1/2 (logKa + logCa)= -log(αCa) ( khi Ka.Ca > 2.10-13)
  pH = 14 + 1/2(logKb + logCb) ( khi Kb.Cb > 2.10-13)
  Chú ý: Hằng số phân li axit Ka, hằng số phân li base Kb. Viết tương ứng vào phương trình phân li, tránh nhầm lẫn
  – Tính pH của hỗn hợp dung dịch axit mạnh và axit yếu hoặc bazơ mạnh và bazơ yếu
  Phương pháp: Viết phương trình điện li, trong đó lưu ý biểu diễn số mol phù hợp với thời điểm ban đầu
Tải tài liệu miễn phí ở đây
Có thể bạn quan tâm:  Hợp chất hữu cơ các loại và bảng thống kê cách nhận biết

Sưu tầm: Lê Anh

Để lại Lời nhắn