Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tìm hiểu về báo cáo thống kê

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê này giúp các em biết cách lập bảng số liệu thống kê. Hiểu được cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức: số liệu và trình bày bảng. Ở trong SGK tiếng việt lớp 5 có 2 câu liên quan đến thống kê qua bài văn và thống kê số học sinh trong lớp.Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (Tuần 2)

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Ở câu 1 đọc bài văn “Nghìn năm văn hiến” và trả lời các câu hỏi:

Thống kê lại các số liệu trong bài về:

– Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta (từ năm 1075 đến năm 1919). Ở đoạn văn trên là Số khoa thi: 185, số tiến sĩ: 2896.

– Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của mỗi triều đại. Ở đoạn văn trên là được trình bày bằng bảng với 4 hàng dọc và 7 hàng ngang. Hàng dọc gồm: Triều đại, số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên. Hàng ngang gồm 6 triều đại: Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Nguyễn. (Ví dụ: Triều đại Lý, số khoa thi: 6, số tiến sĩ: 11, số trạng nguyên: 0,….)

Có thể bạn quan tâm:  Bản mềm: Kiến thức về câu trong Tiếng Việt

Ứng dụng làm báo cáo thống kê

Số liệu thống kê sẽ được trình bày dưới hình thức: Ở bài văn này được trình bày dưới 2 hình thức

– Số liệu số khoa thi, số tiến sĩ, số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến nay.

– Trình bày bảng số liệu (để có thể so sánh số khoa thi, số tiến sĩ cũng như số trạng nguyên của từng triều đại).

Tác dụng của các số liệu thống kê:

– Người đọc sẽ dễ tiếp nhận thông tin và dễ so sánh.

– Tăng sức thuyết phục về truyền thống văn hiến lâu đời của đất nước ta.

Tương tự như câu hỏi 1, câu hỏi 2 là thống kê số học sinh trong lớp. Em cũng hãy áp dụng cách trình bày bằng hình thức bảng số liệu.Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê (Tuần 2)

Thông qua bài giảng Tập làm văn này các em cần nắm được:

Cách trình bày số liệu thống kê bằng 2 hình thức: Nêu số liệu và trình bày bảng.

Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến các em một số các bài khác thuộc chương trình Tập làm văn lớp 5 như: Cấu tạo bài văn tả cảnh, Luyện tập tả cảnh,…

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Hải Anh

 

 

Để lại Lời nhắn