Đề thi học kì 1 Sinh 9

Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

[wpdm_package id=22426 template="link-template-default.php"] Sưu tầm: Lê Anh
thủy tức

Thủy tức – Sinh học 7

Thủy tức là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành ruột khoang của chương trình Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững hình dạng ngoài, di chuyển, cấu tạo trong,...
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cơ là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật có sương sống của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm...
Cơ cấu phân phối khí

Đặc điểm chung của lớp bò sát là gì?

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật có xương sống của Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm...
Cấu tạo trong của giun đất

Cấu tạo trong của giun đất – Sinh học 7

Giun đất là kiến thức được học trong chương Các ngành giun của chương trình Sinh học lớp 7. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững được cấu tạo trong, cấu tạo ngoài, đặc điểm sinh...
Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Trùng kiết lị và trùng sốt rét là kiến thức lý thuyết các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 7. Đây là kiến thức các bạn được học trong chương Ngành động vật nguyên sinh của Sinh...
Ngành giun đốt

Ngành giun đốt, đặc điểm chung của ngành giun đốt

Đặc điểm chung của ngành giun đốt Đến với chương trình Sinh học lớp 7, học sinh được học về các ngành giun. Trong đó có ngành giun đốt. Trong phần bài này là những đặc điểm chung của ngành...
ruột khoang

Ruột khoang, đa dạng của ngành ruột khoang

Ruột khoang, đa dạng của ngành ruột khoang là kiến thức các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 7. Đây là một nội dung học trong chương 2 - Ngành ruột khoang của Sinh 7. Để bổ...
Lớp sâu bọ

Lớp sâu bọ, đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Sự đa dạng về loài, lỗi sống, tập tính Trong chương trình Sinh học lớp 7, học sinh được học về chủ đề lớp sâu bọ. Có thể nói đây là một chủ đề rất hay vì nó có liên...