Ứng dụng của đa phương tiện là gì? Ưu điểm của đa phương tiện?

Trọng tâm tam giác là gì? Tính chất ba đường trung tuyến

Những điều cần biết về trọng tâm của tam giác Tam giác không còn là yếu tố quá xa lạ ngay cả với học sinh tiểu học. Nhưng khi học Toán lớp 7, học sinh mới bắt đầu được dạy...
Thiết kế mạch điện tử đơn giản nhất

Đường trung trực của đoạn thẳng, tam giác có tính chất gì?

Đường trung trực của đoạn thẳng là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 7. Trong đó, các bạn được học về tính chất đường TT của một đoạn thẳng và tính chất ba đường TT...
Đa thức là gì? Các dạng toán về đa thức

Đa thức là gì? Các dạng toán về đa thức

Đa thức là gì? Các lý thuyết cần ghi nhớ Đa thức là gì? Đa thức có mối liên hệ như thế nào với đơn thức? Cách thu gọn 1 đa thức như thế nào? Bậc của đa thức là...