Cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lý thuyết bằng nhau liên quan đến góc của tam giác vuông Trong chương trình Toán lớp 7, học sinh sẽ được làm quen với kiến thức mới. Đó là các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Đây...

Cách tìm nghiệm của đa thức 1 biến Toán 7

Đa thức một biến là kiến thức trong chương trình Toán lớp 7. Đây là một dạng toán điển hình trong Toán lớp 7. Để làm được dạng toán về đa thức một biến, các bạn phải nắm vững kiến...
Tính chất 2 đường thẳng song song

Tính chất 2 đường thẳng song song và bài tập vận dụng

Định nghĩa và tính chất của 2 đường thẳng song song Trong chương trình hình học Toán lớp 7, học sinh được học về chuyên đề đường thẳng. Trong chuyên đề này có những vị trí tương đối của đường...
Tính chất 2 đường thẳng song song

Số hữu tỉ, số hữu tỉ dương, số hữu thực, số hữu tỉ nghịch đảo, số vô tỉ

Những khái niệm cần ghi nhớ Trong chương trình Toán học lớp 7, học sinh được làm quen với một tập số mới. Đó là số hữu tỉ. Đây là dạng toán cơ bản để học rèn luyện nhiều chuyên...
Nghị luận về lòng hiếu thảo

Chuyên đề tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Chuyên đề tính chất dãy tỉ số bằng nhau là một chuyên đề nâng cao các bạn được học trong chương trình Toán lớp 7. Đây là một kiến thức mới mẻ. Nó được vận dụng các phân số bằng...
Hàm số đồng biến

Tính chất tam giác cân, vuông cân và bài tập chọn lọc

Tam giác cân và tam giác vuông cân là kiến thức hình học quan trọng các bạn được học trong chương trình Toán lớp 7. Những hình học này sẽ gắn liền với các bạn trong suốt quá trình học...
85 câu hỏi Đốt cháy amin có đáp án

Định lý pytago thuận, định lý pitago đảo và bài tập vận dụng

Định lý pitago là một định lý quan trọng nhất trong tam giác vuông. Các bạn được học định lý này trong Toán lớp 7 và nó dùng để để giải được các bài tập về tam giác, các bạn...
Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 năm 2019

Cách chứng minh đường trung trực, tính chất đường trung trực

Những điều cần biết về đường trung trực Đường trung trực là một đường nằm trong tam giác. Nó có liên hệ với nhiều đường khác như trung tuyến, đường cao,... Chứng minh đường trung trực là một dạng toán...
Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

Công thức tính trung tuyến tam giác vuông cân

Trung tuyến trong tam giác là một đoạn thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng đến đỉnh của góc đối diện trong tam giác. Vậy công thức tính trung tuyến tam giác vuông cân như thế nào? Công...
Bản kiểm điểm Đảng viên

Hằng đẳng thức mở rộng – Lý thuyết và bài tập

Hằng đẳng thức mở rộng là kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán lớp 8. Kiến thức này nó sẽ gắn liền với những bài toán đại số trong suốt quá trình học. Do đó, đây là kiến thức...