phương trình đường tròn

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật – Sinh học lớp 11

Lý thuyết đầy đủ về dinh dưỡng nitơ ở thực vật Dinh dưỡng nitơ ở thực vật là vô cùng quan trọng. Vai trò của nitơ trong thực vật như thế nào các em sẽ được giới thiệu trong chương...
phương trình đường tròn

Sinh sản vô tính ở động vật – Full lý thuyết và trắc nghiệm sinh học 11

Sinh sản vô tính ở động vật Sinh sản vô tính ở động vật ngược lại với sinh sản hữu tính. Nó không có sự kết hợp, giao phối giữa giao tử đực và giao tử cái. Tuy nhiên, nó...