Write about your favourite film

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật là khái niệm gần gũi. Tuy nhiên khi hỏi tới không phải ai cũng biết. Khái niệm Sinh trưởng đó là quá trình các tế bào thay đổi và tiếp tục tăng...
Hình tượng người đàn bà trong chiếc thuyền ngoài xa

So sánh hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí – Chương trình Sinh học 11

Nếu như chương trình sinh học 12 chủ yếu nghiên cứu về di truyền, phả hệ thì chương trình Sinh 11 chủ yếu đề cập đến sinh học tế bào. Trong chương trình, các bạn sẽ gặp hai khái niệm...