Vận chuyển các chất trong cây - Sinh học lớp 11

Vận chuyển các chất trong cây – Sinh học lớp 11

Tổng hợp kiến thức về vận chuyển các chất trong cây Vận chuyển các chất trong cây thuộc môn Sinh học lớp 11, là phần kiến thức quan trọng và cần thiết của chương chuyển hóa vật chất và năng...
Phát triển ở thực vật có hoa

Phát triển ở thực vật có hoa – Sinh học 11

Phát triển ở thực vật có hoa là kiến thức các bạn được học trong chương Sinh trưởng và phát triển trong Sinh học lớp 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững Khái niệm phát...
Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật – Sinh học 11

Sinh trưởng và phát triển ở động vật là kiến thức các bạn học trong chương Sinh trưởng và phát triển của chương trình Sinh học lớp 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu nắm vững khái niệm về...
Ứng dụng của đa phương tiện là gì? Ưu điểm của đa phương tiện?

Thoát hơi nước ở thực vật – Sinh học 11

Vai trò của quá trình thoát hơi nước Trong sinh học 11, học sinh được học kiến thức về quá trình thoát hơi nước ở thực vật. Quá trình này có liên hệ mật thiết tới hô hấp của thực...
hình chiếu phối cảnh

Vai trò của các nguyên tố khoáng là gì?

Vai trò của các nguyên tố khoáng là kiến thức các bạn được học trong chương trình Sinh học lớp 11. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn cần nắm vững khái niệm, vai trò và nguồn cung...
Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo phản ứng nào?

Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo phản ứng nào?

Vai trò của Nitơ trong tự nhiên Trong chương trình Sinh học 11, học sinh được học kiến thức về thực vật như dinh dưỡng Nitơ của thực vật, quá trình chuyển hóa Nitơ trong đất, hô hấp hiếu khí,...