1/10 của 1/4 của 1/5 của 1/2 của 12.000 là bao nhiêu?

Câu hỏi: 1/10 của 1/4 của 1/5 của 1/2 của 12.000 là bao nhiêu?

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Đáp án:

1/2 của 12.000 là 12.000 : 2 = 6.000

1/5 của 1/2 của 12.000 là 6.000 : 5 = 1.200

1/4 của 1/5 của 1/2 của 12.000 là 1.200 : 4 = 300

Vậy 1/10 của 1/4 của 1/5  của 1/2 của 12.000 là 300 : 10 = 30.

Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm giải toán 

Bài tập trên là dạng toán điển hình của chương trình Toán lớp 4. Đây là một dạng câu hỏi cơ bản và sẽ thường có trong đề thi học kì Toán lớp 4. Để làm tốt dạng toán này, các bạn phải nắm vững kiến thức lý thuyết và các chắc chắn về các phép tính nhân, chia, cộng trừ. Và quan trọng là các bạn phải luyện nhiều bài tập để nâng cao kĩ năng làm bài. Đây chỉ là một bài cơ bản, nhưng có cơ bản thì sẽ có nâng cao. Chính vì vậy, để học được nâng cao, các bạn phải làm tốt các bài cơ bản trước đã. Vì nó sẽ là những gợi ý cho những bài toán nâng cao.

Ngoài ra, Toán lớp 4 cũng có nhiều dạng bài khác. Sau đây tôi sẽ lấy ví dụ của một số dạng bài khác trong chương trình Toán 4:

Có thể bạn quan tâm:  GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 4 ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN CẢ NĂM HỌC

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 4010.

Lời giải:

Gọi hai số chẵn liên tiếp là x và x + 2 ( x, y thuộc N)

Tổng hai số bằng 4010

Suy ra: x + x + 2 = 4010

Hay x = 2.004

Ta được x = 2.004 và x + 2 = 2.006

Vậy hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 400 là 2.004 và 2.006.

Ví dụ 2: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em Minh 6 tuổi, còn mẹ Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em?

Lời giải

Gọi số năm để tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em là x ( x thuộc N)

Nên ta có 10 + x + 6 + x = 36 + x

Hay 2.x + 16 = x + 36

Suy ra x = 10 ( thỏa mãn)

Vậy 10 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi của hai anh em.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài

Để lại Lời nhắn