Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau ba năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi: Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau ba năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Gọi số tuổi hiện nay của mẹ là x và số tuổi hiện nay của con là y  ( x > 0; y > 0)

Mẹ lớn hơn con 24 tuổi

=> x – y = 24.

<=>  x = 24 + y (1)

Sau 3 năm mẹ gấp 3 lần tuổi con

=> (x + 3) : (y + 3) = 3 (2)

Thay (1) vào (2) ta được:

(24 + y + 3) : (y + 3) = 3

=> 27 + y = 3y + 9

<=> 2y = 18

 => y = 9

Từ (1) suy ra: x = 33

Vậy số tuổi hiện nay của mẹ là 33 tuổi và của con là 9 tuổi.

Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm giải toán 

Các bài toán bằng lời văn là những bài toán điển hình trong các đề thi học kì Toán lớp 5 hay đề thi học sinh giỏi. Ở trên là một dạng bài cơ bản bằng lời văn của Toán lớp 5. Với nhiều năm kinh nghiệm làm bài, để hiểu rõ đề bài hơn để giải bài nhanh, các bạn nên tóm tắt đề bài trước rồi sau đó mới bắt đầu giải bài. Với những bài cơ bản như trên, các bạn không cần phải tóm tắt lại đề bài để giải. Nhưng với các bài có đề dài và khó hiểu, cho nhiều thông tin các bạn nên tóm tắt trước khi giải. Thường những bài này sẽ có trong đề thi học sinh giỏi. Do đó để học tốt, các bạn nên luyện nhiều bài toán để rèn luyện bản thân.

Có thể bạn quan tâm:  Tuyển tập những bài Toán vui lớp 4 đặc sắc nhất

Bài tập ví dụ

Trong 2 ngày Hoài đọc xong một quyển truyện. Ngày thứ nhất Hoài đọc được 20 trang, ngày thứ hai đọc được 40 trang. Hỏi nếu mỗi ngày Hoài đọc được số trang đều như nhau thì mỗi ngày Hoài đọc được bao nhiêu trang?

Số trang sách Hoài đọc được trong hai ngày là: 20 + 40 = 60 (trang)

Số trang sách Hoài đọc mỗi ngày đều như nhau là: 60 : 2 = 30 (trang)

Vậy đáp án là 30 trang.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài 

Để lại Lời nhắn