Đề thi khảo sát đầu năm Toán 1

Đề thi khảo sát đầu năm Toán 1 có đáp án

Toán lớp 1 là môn học được coi như là cái nôi để các bé làm quen với môn Toán. Để đánh giá năng lực học của các bé, Nhà trường thường sẽ cho các bé làm đề thi khảo...
Công thức rơi tự do và bài tập vận dụng

Chu vi tứ giác, chu vi tam giác công thức tính như thế nào?

Khi lên lớp 2, phần hình học Toán lớp 2, các bạn sẽ được học về một số hình học phẳng. Như là hình tam giác, hình tứ giác,...Cùng với đó là công thức tính chu vi hình tam giác...
Write about your favourite food

Khái niệm số thập phân, cấu tạo số thập phân

Ôn tập lý thuyết về số thập phân Trong chương trình Toán lớp 5, học sinh được học chuyên đề về số thập phân. Đây là chuyên đề mới và khó. Dưới đây là những kiến thức mà học sinh...
Thế năng là gì? 155 câu trắc nghiệm thế năng và cơ năng có đáp án

Hỗn số là gì? Cách chuyển hỗn số thành phân số và chuyển phân số thành hỗn số

Hỗn số là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 5. Trong đó, các bạn được học về cách chuyển hỗn số thành phân số và chuyển phân số thành hỗn số. Do đó, để bổ...
Tác dụng của dấu ngoặc kép, dấu hai chấm, dấu gạch ngang

Tác dụng của dấu ngoặc kép, dấu hai chấm, dấu gạch ngang

Tác dụng của dấu ngoặc kép, dấu hai chấm, dấu gạch Trong chương trình Tiếng Việt lớp 4, học sinh được học kiến thức về dấu câu. Trong phần bài này, chúng tôi xin giới thiệu về tác dụng của...
Hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quang và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là kiến thức các bạn được học trong chương 3 về hình học của Toán lớp 5. Đây là phần kiến thức quan trọng trong toán...
Write about your dream house

Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta phải làm như thế nào?

Nguyên tắc tìm các thành phần của phép tính trừ Trong chương trình Toán lớp 2, học sinh được làm quen với phép tính trừ. Khi đi tìm thành phần của phép tính này như muốn tìm số bị trừ,...
Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo phản ứng nào?

Cách quy đồng mẫu số các phân số

Phân số là một trong những kiến thức trọng tâm trong chương trình Toán lớp 4. Đây là một kiến thức mới đối với học sinh lớp 4. Các dạng toán về phân số trong Toán lớp 4 chủ yếu...
Hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường

Góc tù, góc nhọn, góc bẹt – Lý thuyết và bài tập vận dụng

Khái niệm về các góc Góc tù, góc nhọn, bẹt là những khái niệm cơ bản trong chương trình hình học Toán lớp 4. Kiến thức này còn xuyên suốt trong các chương trình Toán lớp 5, cấp 2, cấp...
Hình thoi - Định nghĩa, tính chất, định lý, dấu hiệu nhận biết và các dạng toán hay gặp

Chiều cao hình thang, diện tích, chu vi hình thang

Hình thang là một hình học các bạn được học trong chương trình Toán lớp 5. Đối với Toán lớp 5, các bạn được học với những kiến thức cơ bản nhất. Đó là chiều cao hình thang, diện tích...