ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ, KHOA HỌC, KĨ THUẬT, ĐẠO ĐỨC, TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Kì 2, 2021)

Căn cứ chỉ đạo chuyên môn về việc Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy HKII- năm học 2020-2021 (Thực hiện điều chỉnh theo CV.405/ BGDĐT-GDTH, ngày 28.1.2021), Tổ chuyên môn 4-5 đã lên kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy khối 5 năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

MÔN ĐẠO ĐỨC:

 

Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú Điều chỉnh
19 – 20 Em yêu quê hương – Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.

– Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.

 

– Biết được vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương.  
21 – 22  

Ủy ban nhân dân xã (phường) em

– Bước đầu biết vai trò quan trọng  của Ủy ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.

– Kể được một số công việc của Ủy ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em trên địa phương.

– Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường).

– Có ý thức tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường).

– Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Ủy ban nhân dân xã (phường) tổ chức. Không yêu cầu HS làm bài tập 4 (trang 33).

 

Có thể bạn quan tâm:  Ôn hè toán lớp 5 chuyển cấp lên lớp 6

Tải bản đẩy đủ tại đây

MÔN KHOA HỌC

Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú  

Điều chỉnh

19 37. Dung dịch – Nêu được một số ví dụ về dung dịch.

– Biết tách các chất ra khỏi một số dung dịch bằng cách chưng cất.

   
38. Sự biến đổi hóa học – Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.    
20 39. Sự biến đổi hóa học ( T)    
40. Năng lượng – Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu ví dụ.    

Tải bản đẩy đủ tại đây

MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ

 

Phần Lịch sử:

 

Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú Điều chỉnh
19 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – Tường thuật sơ lược được chiến dịch Điện Biên Phủ:

+ Chiến dịch diễn ra trong ba đợt tấn công; đợt ba: ta tấn công và tiêu diệt cứ điểm đồi A1và khu trung tâm chỉ hy của địch.

+ Ngày 5-7-1954, bộ đội chỉ huy tập đoàn cứ điểm ra đầu hàng, chiến dịch kết thúc thắng lợi.

– Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chóng thực dân Pháp xâm lược.

– Biết tinh thần chiến đấu anh dũng cảu bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

  Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ
20 Ôn tập – Biết sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ “giặc”: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”.

– Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:

+ 19-12-1946: toàn quốc kháng chiến chóng thực dân Pháp.

+ Chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947.

+ Chiến dịch biên giới thu – đông 1950.

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ

   
Có thể bạn quan tâm:  Xuân Thới Sơn hôm nay

Tải bản đẩy đủ tại đây

MÔN KĨ THUẬT

Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú Điều chỉnh
19 Nuôi dưỡng gà -Biết mục đích của việc nuôi dưỡng gà.

-Biết cách cho gà ăn, cho gà uống. Biết liên hệ thực tế để nêu cách cho gà ăn uống ở gia đình hoặc địa phương (nếu có).

   

Tải bản đẩy đủ tại đây

Môn Tiếng Việt

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Môn Toán

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn