Bài tập trắc nghiệm hóa 11 chương 1 có đáp án

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Bài tập trắc nghiệm hóa 11 chương 1 có đáp án được xây dựng giúp các bạn ôn lại kiến thức hóa học trong chương 1 lớp 11. Giúp thầy cô có thêm các câu trắc nghiệm trong đề thi. Bài tập được đánh giá là bao trọn đầy đủ các mục tiêu trong chương 1 của sự điện di. Mời các bạn và giáo viên tải về làm thử.


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
bai-tap-trac-nghiem-hoa-hoc-lop-11-chuong-1-su-dien-li.docTải về máy 

Để lại Lời nhắn