Bản báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Tìm hiểu về bản báo cáo

Việc lập báo cáo thành tích cá nhân là một trong những công việc thường niên mà các giáo viên cần thực hiện. Bản báo cáo này sẽ được gửi đến nơi công tác của giáo viên theo đúng quy định. Để được xem xét thưởng thành tích cá nhân của giáo viên đó trong năm học vừa qua.

Mục đích lập báo cáo chủ yếu dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dậy. Tham gia các hoạt động của trường, sở như: Hội thi giáo viên dậy giỏi, nghiên cứu khoa học,….Trong mẫu báo cáo có 3 phần chính là: Sơ yếu lí lịch, thành tích đạt được và hình thức khen thưởng đã được nhận.


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-cua-giao-vien.docTải về máy 

Để lại Lời nhắn