Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược đánh lâu dài?

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là một dấu ấn đặc sắc trong lịch sử dân tộc. Trong đó không thể không kể đến các phương thức tác chiến đa dạng. Trong quá trình đấu tranh, ta đề cao phương châm chiến lược đánh lâu dài. Vậy, các vấn đề cơ bản của phương châm đó là gì? Lí do để ta lựa chọn nó là vì đâu?

Khái quát cơ bản

Sau khi cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta tuyên bố độc lập và chủ quyền. Tuy vậy, thực dân Pháp vẫn âm mưu xâm lược cả ba nước Đông Dương. Sau sự kiện quân Pháp gây hấn đánh chiếm Nam Bộ, ta đã đứng lên kháng chiến chống lại Pháp

Quá trình chống giặc diễn ra sôi nổi, mãnh liệt. Với tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm cao, ta lần lượt đánh tan các cuộc tấn công của địch. Vào ngày 13/3/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ được mở màn. Đây là cuộc quyết chiến chiến lược, góp phần dẫn tới thắng lợi của dân tộc.

Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược  đánh lâu dài?

– Đánh lâu dài là phương châm chiến lược của cuộc k/c toàn dân, toàn diện của nhân dân VN chống thực dân Pháp xâm lược, được xác định trong đường lối k/c của Đảng. Quân & dân VN phải thực hiện phương châm chiến lược  đánh lâu dài. Vì:

Có thể bạn quan tâm:  Cách mạng tư sản Pháp hoàn cảnh và ý nghĩa

+ So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơn ta về nhiều mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. Do đó phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, ö lực lượng của ta. Với chiến lược đánh lâu dài, dựa vào sức mạnh của mình là chính, với ưu thế tuyệt đối của ta về CT và tinh thần để khắc phục dần những nhược điểm về vật chất kĩ thuật khiến cho ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng suy yếu dần dần, làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch.

+ Nhân dân VN cần có thời gian vừa k/c vừa kiến quốc.

+ Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, ta phải trường kỳ k/c để khoét sâu khó khăn của địch & phát huy ưu thế của mình nhằm k/c toàn diện, huy động sức mạnh toàn dân & tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

+ Trường kỳ k/c giành thắng lợi từng bước & từng bước làm thay đổi tương quan lực lượng, đồng thời kết hợp đấu tranh ngoại giao để giành thắng lợi cuối cùng.

Phương châm chiến lược đánh lâu dài thực hiện trong bối cảnh nào?

Vào thời điểm thực dân Pháp xâm lược, nước ta vẫn chưa thực sự vững mạnh. Chính quyền còn non trẻ do mới thành lập. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn còn đối mặt với vô vàn khó khăn

Có thể bạn quan tâm:  TRÌNH BÀY VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

Đảng xác định: Toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Đó là đường lối kháng chiến ngay những ngày đầu của ta

Chính vì sự non trẻ của thời đại mà phương thức đánh lâu dài được đề cao và tiến hành. Đây là những ảnh hưởng của thời đại với việc quyết định con đường kháng chiến

Cuộc kháng chiến đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực. Thế hệ ngày nay cần tìm hiểu, học hỏi và làm cho nước nhà thêm vững mạnh.

Hoài Thương

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn