Bản mềm: Bộ đề thi học kì lớp 1 theo Thông tư 22

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Thói quen tìm kiếm đề mẫu

Hiện nay, bởi vì nhiều phụ huynh muốn tự tìm tài liệu cho con học nhưng chưa có phương pháp tìm kiếm đúng đắn. Việc này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học và ôn tập của con.

Biện pháp tốt nhất là tập thói quen tìm kiếm tài liệu chọn lọc từ các nguồn. Tốt nhất là ưu tiên cho các đề thi học kì mẫu do Bộ hoặc Sở Giáo dục ban hành. Ví dụ đề thi học kì lớp 1, lớp 5,...

Thứ nhất phụ huynh sẽ bắt kịp xu hướng ra đề hiện nay. Đây là tránh trường hợp các bé đi thi bị lạ lẫm với đề thi. Hoặc là không gặp khó khăn với độ khó của đề.

 


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
Bo-de-thi-hoc-ki-1-lop-1-nam-2018-2019-theo-Thong-tu-22-.docxTải về máy 

Để lại Lời nhắn