Đáp án cuộc thi an toàn giao thông 2018-2019

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Những điều cần biết về cuộc thi an toàn giao thông

Hàng năm, ở các khối lớp tiểu học, THCS và THPT đều tổ chức những cuộc thi an toàn giao thông. Đáp án cuộc thi an toàn giao thông 2018-2019 dưới đây là tài liệu dành cho THCS. Vậy đây là cuộc thi gì? Có tác dụng gì?

Cuộc thi an toàn giao thông được mở ra hàng năm nhằm giáo dục cho học sinh về luật giao thông, cách xử lý cũng như cảm nghĩ của học sinh với vai trò là người tham gia giao thông. Cuộc thi này mang đến ý nghĩa rất lớn giúp học sinh nâng cao ý thức, kỹ năng sống.

Tùy vào từng bậc học mà những câu hỏi của cuộc thi an toàn giao thông sẽ khác nhau. Nó có thể là cách xử trí tình huống. Cũng có thể là câu hỏi liên quan đến cảm nhận, cảm nghĩ và sáng kiến giải pháp, …

Tìm hiểu đôi chút về tài liệu của chúng tôi

Tài liệu của chúng tôi có liên quan đến cuộc thi an toàn giao thông 2018-2019.


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
dap-an-cuoc-thi-an-toan-giao-thong-cho-nu-cuoi-ngay-mai-nam-hoc-2017-2018-danh-cho-hoc-sinh-thcs (1).pdfTải về máy 

Để lại Lời nhắn