Tổng hợp kiến thức chương trình Toán lớp 2

Xem trước nội dung file trực tiếp trên web (link tải về ở cuối trang)

  • Số lượng file 1

Miêu tả nội dung tập tin

Chương trình Toán lớp 2 sẽ tiếp tục mở rộng sau khi học xong chương trình Toán lớp 1. Nhiều kiến thức mới được mở rộng trong chương trình. Do đó, để giúp các bạn nắm vững và làm quen với Toán lớp 2. Chúng tôi có tổng quan những nội dung chính trong chương trình đào tạo Toán lớp 2. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Nội dung chương trình Toán lớp 2

Chương 1. Ôn tập và củng cố kiến thức toán lớp 1
Ôn tập các số từ 1 đến 100
Ôn tập các số trong phép cộng, trừ
Đơn vị đo lường
Chương 2. Phép cộng có nhớ trong phạm vi dưới 100
Phép cộng có tổng đơn vị tròn 10
Phép cộng có tổng đơn vị lớn hớn 10
Hình tứ giác và hình chữ nhật
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
Học về đơn vị kilogram, lít
Chương 3. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
  • Tìm một số hạng trong một tổng
  • Số tròn chục trừ đi một số
  • Phép trừ với số bị trừ có hàng đơn vị bé hơn hàng đơn vị của số trừ
  • Tìm số trừ, số bị trừ
  • Đường thẳng
  • Cách xem ngày, giờ, tháng
  • Cách xem đồng hồ, xem lịch

 

 


Tải về miễn phí tại đây:

FileAction
tong-hop-kien-thuc-co-ban-mon-toan-lop-2.pdfTải về máy 

Để lại Lời nhắn