Minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Các minh chứng xác định mức độ đạt tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được chúng tôi sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên được ban hành theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Tiêu chí Kết quả xếp loại Minh chứng

 

Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo       T
Tiêu chí 1:  Đạo đức nhà giáo T – Có phiếu đánh giá phân loại giáo viên của nhà trường là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Có biên bản họp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ.

– Có Biên bản họp phụ huynh lớp đánh giá là giáo viên gương mẫu, có phẩm chất đạo đức chuẩn mực.

– Có biên bản họp thi đua nhà trường xét đề nghị UBND huyện công nhận CSTĐ cấp cơ sở.

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo T – Có phiếu đánh giá phân loại giáo viên của nhà trường là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Có biên bản họp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ.

– Có biên bản họp thi đua nhà trường xét đề nghị UBND huyện công nhận CSTĐ cấp cơ sở.

– Cuối năm có số học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập vượt chỉ tiêu được nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ       T
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân T – Đã học xong đại học chuyên ngành tiểu học (Bằng đại học).

– Có Kế hoạch BDTX được nhà trường xét duyệt.

– Biên bản đánh giá 2 tiết dạy đạt loại tốt trong năm học 2018 – 2019.

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh T – Có kế hoạch dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp (năm học 2018 – 2019) được nhà trường xét duyệt.

– Kết quả cuối năm học học sinh có sự tiến bộ rõ rệt: lên lớp 100%, có 7 em được nhà trường khen thưởng.

– Hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp ứng dụng CNTT trong dạy học được nhà trường yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Quý thầy cô tải bản đầy đủ ở link bên dưới

Để lại Lời nhắn