Link tải bản PDF Sách Giáo Khoa tất cả các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Chào quý Thầy Cô.
Xin gửi quý Thầy Cô link Sách giáo khoa tất cả các khối lớp từ 1 đến 12, bản rõ nét và rất đẹp ạ.
Nếu học sinh của quý thầy cô chưa có sách thì nhờ quý thầy cô gửi giúp! File này là của bạn Nguyễn Minh An đã bỏ tiền túi và công sức ra để có bản đẹp và tập hợp trên drive, như một món quà, gửi cho những ai cần, trong mùa dịch bệnh ạ.
Nguồn: Cộng đồng GV Hóa học Việt Nam!
P/s: Nếu bị quá hạn mức tải về, các thầy cô chịu khó tạo bản sao trên drive của mình, rồi tải về từ đó. Hoặc không thì phải chờ sang ngày mai.

Link tải sách giáo khoa lớp 1

Link tải sách giáo khoa lớp 2

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 3

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 4

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 5

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 6

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 7

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 8

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 9

Link tải sách giáo khoa lớp 10

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 11

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa lớp 12

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Link tải sách giáo khoa tổng hợp

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn