Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong Toán lớp 6

Một số bài toán nâng cao về UCLN và BCNN trong toán lớp 6.

Bài 1: Cho (a,b) = 1. Chứng tỏ rằng: (8a + 3) và (5b + 1) là nguyên tố cùng nhau.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài 2: Tìm số n nhỏ nhất để: n + 1; n + 3; n + 7 đều là nguyên tố.

Bài 3: Biết (a,b) = 95. Tìm (a + b, a – b).

Bài 4: Tìm các giá trị a, b thuộc số tự nhiên sao cho:

  1. [a, b] + (a, b) = 55
  2. [a, b] – (a, b) = 5
  3. [a, b] – (a, b) = 35
  4. a + b = 30, [a, b] = 6.(a, b)

Bài 5: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 180 và ƯCLN của chúng là 3

Bài 6: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho Tổng của ƯCLN và BCNN là 15.

Bài 7: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho Tổng của ƯCLN và BCNN là 55.

Bài 8: Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho hiệu của  BCNN và ƯCLN là 5.

Bài 9: Tìm ƯCLN( 7n +3, 8n – 1) với (n thuộc N*). Khi nào thì hai số đó nguyên tố cùng nhau.

Bài 10: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 2700 và BCNN của chúng là 900.

Có thể bạn quan tâm:  Toán lớp 6 – chương 2: số nguyên – tính hợp lý các biểu thức sau:

Bài 11: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 8748 và ƯCLN của chúng là 27.

Bài 12: ƯCLN của hai số là 45 số lớn là 270 Tìm số nhỏ:

Bài 13: ƯCLN của hai số là 4 số lớn là 8 Tìm số lớn:

Bài 14: Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng BCNN(a,b) = 300 và ƯCLN(a,b) = 15.

Bài 15: Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng BCNN(a,b) = 72 và ƯCLN(a,b) = 12.

Bài 16: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tích của chúng là 2940 và BCNN của chúng là 210.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

2 Bình luận

  1. Nguyễn Trần Minh Anh
  2. Nguyen Dai Nhan

Để lại Lời nhắn