Sóng ngang truyền được trong môi trường nào? Những điều cần biết về sóng cơ

Sóng ngang truyền được trong môi trường nào? Đây là câu hỏi có rất nhiều bạn học sinh thắc mắc. Vậy đáp án chính xác nhất là gì? Cùng tìm hiểu qua tài liệu dưới đây nhé

Lý thuyết cơ bản về sóng cơ cần ghi nhớ

 • Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường vật chất: rắn, lỏng và khí theo thời gian. Sóng cơ không được truyền trong chân không.
 • Sóng cơ có hai loại là sóng ngang và sóng dọc:
  + Khi phương dao động của các phần tử trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng được gọi là sóng ngang. Sóng ngang được truyền trong môi trường nào? Sóng ngang truyền trong chất rắn và bề mặt chất lỏng
  + Khi phương dao động của các phần tử trong môi trường trùng với phương truyền sóng, lúc này ta có sóng dọc. Sóng dọc có thể truyền được trong mọi môi trường khí, lỏng, rắn.
 • Các đại lượng đăc trưng của sóng hình sin:
  + Biên độ sóng A
  + Chu kỳ sóng T
  + Tần số f
  + Tốc độ truyền sóng v
  + Bước sóng lamda
  + Năng lượng truyền sóng W
  Các bạn cần phải ghi nhớ định nghĩa và các công thức tính toán của các đại lượng này.

Các dạng bài tập về sóng cơ

 • Dạng 1: Tìm các yếu tố của sóng cơ học
 • Dạng 2: Viết phương trình sóng tại M cách S1, S2 lần lượt là d1, d2..
 • Dạng 3: Tìm độ lệch pha giữa M và S1, S2. Tìm quỹ tích những điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với S1, S2
 • Dạng 4: Tìm số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên S1S2
 • Dạng 5: Tìm số cực đại , cực tiểu trên đoạn S1S2 – khoảng cách giữa hai cực đại (cực tiểu) liên tiếp nhau
 • Dạng 6: Các dạng bài tập liên quan đến sóng dừng, sóng âm
  Tham khảo thêm Tổng hợp lý thuyết vật lý 12 ôn thi Đại học
Sóng ngang truyền được trong môi trường nào? Các loại sóng cơ
Sóng ngang truyền được trong môi trường nào? Các loại sóng cơ

Sưu tầm: Lê Anh

Để lại Lời nhắn