Đóng vai An Dương Vương

Cách chứng minh hình bình hành – Lý thuyết và bài tập

Hình bình hành là một hình học các bạn được học trong chương trình Toán lớp 8. Để chứng minh một hình là hình bình hành, các bạn phải nắm vững được định nghĩa, tính chất và đặc biệt là...