đề kiểm tra chương 1 hình học 8 tự luận

Bài tập hình vuông cơ bản đặc sắc nhất

Định nghĩa và tính chất về hình vuông cần biết Trong chương trình Toán hình lớp 8 có một loạt những bài tập cơ bản về hình vuông. Để giúp các bạn làm bài tốt hơn trong các đề thi...

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông và bài tập chọn lọc

Lý thuyết cơ bản về đồng dạng của tam giác vuông Trong chương trình Toán 7, học sinh được học các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Với Toán lớp 8, học sinh sẽ được học một chuyên...
đặc điểm chung của sông ngòi việt nam

Chuyên đề diện tích tam giác vuông cân lớp 8

Các tính chất của tam giác vuông cân Trong chương trình hình học Toán lớp 8, học sinh được học chuyên đề liên quan đến tam giác vuông cân và diện tích tam giác vuông cân. Trước hết đi vào...
Đóng vai An Dương Vương

Cách chứng minh hình bình hành – Lý thuyết và bài tập

Hình bình hành là một hình học các bạn được học trong chương trình Toán lớp 8. Để chứng minh một hình là hình bình hành, các bạn phải nắm vững được định nghĩa, tính chất và đặc biệt là...
Soạn bài “Chiến thắng Mtao Mxây”

Lục giác đều, đa giác, đa giác đều – Tính chất và bài tập

Đa giác, đa giác đều là nội dung các bạn được học trong chương trình Toán lớp 8. Trong đa giác, các bạn sẽ được làm quen với lục giác đều. Trong đó, sẽ có các tính chất và các...
Nghị luận về lòng dũng cảm

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử nâng cao

Phân tích đa thức cơ bản Trong chương trình trung học cơ sở, học sinh được học các biểu thức được gọi là đa thức ở chương trình Toán 8. Trong đó chuyên đề phân tích đa thức thành nhân...
Phân tích nhân vật Mị

Đường trung bình của tam giác, hình thang là gì? Bài tập vận dụng

Đường trung bình của tam giác, hình thang là gì? Trong chương trình hình học Toán lớp 8, học sinh được học khái niệm về đường trung bình của tam giác, hình thang. Vậy định nghĩa đầy đủ của đường...
Văn bản thuyết minh có những tính chất gì?

Định lý talet nội dung căn bản và bài tập vận dụng

Chương trình Hình học lớp 8 Định lý Talet là định lý duy nhất được học trong chương trình hình học lớp 8. Sau khi đã học về chương Tứ giác (hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình...
Trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số có đáp án

Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

Phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình Các bài toán tiểu học, như dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, tổng và tỷ số lớp 4, chúng ta có thể giải bằng cách chia...
Phân tích bài thơ Bếp lửa

Toán thực tế lớp 8 chọn lọc có đáp án

Thế nào là toán thực tế ? Hiện nay toán thực tế có lẽ không phải là một dạng toán quá xa lạ với học sinh, thậm chí là tiểu học. Trong chương trình trung học cơ sở, học sinh...