Cơ cấu phân phối khí

Ưu thế lai – Sinh học 9

Ưu thế lai là kiến thức các bạn được học trong chương Ứng dụng di truyền của chương trình Sinh học lớp 9. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững Khái niệm, Nguyên nhân của hiện...
Các biện pháp tu từ

Đề thi giữa kì 2 Sinh 9 – Tổng hợp những đề thi đặc sắc

Chương trình Sinh học lớp 9 Đối với môn Sinh học cuối cấp 2 này, các bạn cần phải thận trọng rất nhiều. Kiến thức sinh 9 sẽ nằm nhiều trong đề thi vào 10 do đó cần ôn tập...
lý thuyết hóa 12

Đề thi học kỳ 2 Sinh 9 – Tổng hợp đề trên cả nước

Tổng hợp kiến thức trọng tâm Sinh học 9 Kiến thức Sinh 9 có thể được coi là khó nhất trong chương trình Sinh học của cấp độ THCS. Vậy chương trình Sinh 9 gồm những gì? Sinh 9 các...