Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 có đáp án

Các dạng bài tập về phương trình đường tròn và bài tập vận dụng

Phương trình đường tròn là một dạng phương trình toạ độ trong mặt phẳng. Đây là một dạng phương trình các bạn được học trong Toán lớp 10. PT đường tròn là một trong những kiến thức quan trọng cần...
Đề thi Tiếng Anh 7 học kì 1 chương trình mới

Chuyên đề công thức lượng giác đầy lớp 10 đầy đủ nhất

Những dạng toán sử dụng công thức lượng giác       Ở lớp 9, học sinh đã được làm quen với những công thức lượng giác cơ bản giữa các yếu tố trong tam giác vuông. Lên lớp 10,...
ôn tập phần văn lớp 7 học kì 2

Phương trình đường thẳng – Tổng hợp kiến thức đặc sắc lớp 10

Các dạng toán về phương trình đường thẳng Ngay trong chương trình Toán học 9, học sinh đã được học những kiến thức cơ bản về phương trình đường thẳng, các loại phương trình, cách viết, vị trí tương đối...
Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 có đáp án

Các tập hợp số trong toán học – Trắc nghiệm các tập hợp số

Các tập hợp số trong toán học dùng để bao hàm phạm vi một loại số xác định. Nó giúp khu trú đối tượng số liệu cần đề cập đến. Các tập hợp này được ký hiệu bằng những chữ...
Thế năng là gì? 155 câu trắc nghiệm thế năng và cơ năng có đáp án

Hệ phương trình đối xứng loại 2 – Mẹo giải nhanh và bài tập vận dụng

Hệ phương trình đối xứng loại 2 là một dạng hệ phương trình các bạn được học trong chương trình Toán lớp 11. Để giải được bài tập của dạng toán này. Các bạn cần hiểu được định nghĩa và...
đề thi văn lớp 6 học kì 2

Hệ phương trình đối xứng loại 1 – Mẹo giải nhanh và bài tập vận dụng

Định nghĩa, tính chất của hệ đối xứng loại 1 Trong chương trình Toán lớp 9, học sinh đã được học những kiến thức về hệ phương trình, bất phương trình. Tiếp tục lên lớp 10, học sinh được tiếp...
Hàm số đồng biến khi nào? Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Bài tập hệ thức lượng trong tam giác chọn lọc có đáp án

Hệ thức lượng trong tam giác là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 10. Trong đó, bài tập về hệ thức lượng trong tam giác là một dạng bài tập quan trọng. Nó luôn có...
Vệ sinh hệ thần kinh

Các tập hợp số – Tổng hợp lý thuyết và bài tập

Một số điều cần biết về tập hợp số Ngay từ đầu chương trình Toán lớp 10, học sinh được học và làm quen với khái niệm về các tập hợp số. Đây là khái niệm cơ bản nhưng có...
Đặc trưng sinh lí của âm, đặc trưng vật lí của âm, sóng âm

Tam thức bậc 2 – Kỹ thuật xét dấu tam thức

Tam thức bậc 2 là kiến thức các bạn được học trong chương trình Toán lớp 10. Đây là kiến thức được học trong chương Bất đẳng thức và Bất phương trình - một chương khó nhất trong chương trình...
Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất xảy ra theo phản ứng nào?

Cách viết phương trình đường thẳng, phân biệt VTPT và VTCP

Phương trình đường thẳng là kiến thức các bạn được học trong chương cuối cùng của Hình học lớp 10. Như vậy, dạng toán về PT đường thẳng chắc chắn sẽ có trong đề thi học kì 2. Để bổ...