Tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông

Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông

Để có thể chọn ra các cán bộ, giáo viên để bồi dưỡng thì cần đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Các tiêu chuẩn được xem xét thông qua việc đánh giá vào cuối năm. Tiêu chuẩn về phẩm chất nhà giáo được thể hiện qua việc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức của nhà giáo.Tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Theo đó chuẩn nghề nghiệp được áp dụng theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT do bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Thông tư này được áp dụng đối với giáo viên tất cả các khối học nói chung và khối phổ thông nói riêng. Tiêu chí tự đánh giá bản thân theo chuẩn nghề giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau: bao gồm 05 tiêu chuẩn với 15 tiêu chí.

Chi tiết tiêu chuẩn và tiêu chí

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Có thể bạn quan tâm:  Phương pháp 1: dùng sơ đồ đoạn thẳng

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông

Trong từng tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí nhỏ được nêu kỹ hơn ở dưới. Và trong từng tiêu chuẩn và tiêu chí đều có mức độ tự đánh giá của giáo viên. Các tiêu chí đánh giá theo chu kỳ vào cuối năm học. Chúng tôi xin gửi đến các thầy cô một số mẫu phiếu tự đánh giá. Có kèm theo hướng dẫn chi tiết cách điền mới nhất để thầy cô tham khảo. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số các bản tự đánh giá khác cho giáo viên như: bản nhận xét đánh giá cán bộ, bản kiểm điểm đảng viên của giáo viên.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Hải Anh

.

Để lại Lời nhắn