Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất và bài tập vận dụng

Những khái quát chung cần biết

Ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) là những kiến thức được học trong chương trình là hai kiến thức trong chương trình toán 6. Nó được coi là dạng toán cơ bản. Tuy nhiên với dạng nâng cao dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi thì lại vô cùng hay và đáng tham khảo.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất mà các số đó cùng chia hết cho. Ví dụ ƯCLN của 8 và 24 là 8. Hay ƯCLN của 27 và 36 là 9. BCNN của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất cùng chia hết cho các số đã cho. Ví dụ BCNN của 6 và 4 là 12. BCNN của 8 và 5 là 40.

Hai khái niệm có thể có nhiều dạng bài tập ứng dụng trong toán. Do đó để học tốt hãy học cách xác định hai khái niệm này trước.

Một số dạng toán của ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Trong phần này, chúng tôi sẽ liệt kê một số dạng toán có liên quan đến ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất như sau:

  • Tìm ƯCLN, BCNN của các số cho trước
  • Viết tập hợp các ƯCLN và BCNN
  • Tìm ƯCLN hay BCNN thỏa mãn điều kiện bài cho
Có thể bạn quan tâm:  Số nguyên tố cùng nhau là gì? Bài tập vận dụng

Đây là những dạng bài tập vô cùng phổ biến của chuyên đề này. Nó có thể xuất hiện ở cả dạng cơ bản và nâng cao. Mỗi dạng lại có một phương pháp giải riêng. Vì vậy, phải làm nhiều bài tập để hình thành những phương pháp làm. Để khi gặp một bài toán các bạn sẽ biết cách làm của nó.

Tài liệu dưới đây của chúng tôi là tài liệu về chuyên đề này. Nó có nhiều dạng bài tập hay và đặc sắc đáng để các bạn tham khảo. Chúc các bạn học thật tốt.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung 

Để lại Lời nhắn