Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh nói về lợ ích của Internet

Đề bài: Viết một đoạn văn bằng Tiếng Anh nói về lợi ích của internet.

With the development of technology, Internet plays very important role in our life. It assists the human’s life to have tremendous and positive change. It has numberous of benefits for being’s life.

First, The internet is considered as an encyclopedia, which provided variety of kind of knowledge. These insight are belong to various fields such as business, society, art, technology, politic, education, … And they are shown under many type such as document, voice, video, e-book, etc. So that, it can easily satisfy the users due to it’s convenient and effectiveness.

Secondly, internet is a benefital tool to expand your relationship. For example, the users can browse social networks  including Facebook, Instagram, … Through these, you can make friends, chat or catch up the news from your friends. You also can updates your news and share the avalable moments or feeling online to the other people.

Last, The internet brings advantages from distance. For example, you can buy things online. Instead of going to the detail store, the only need is staying at your home with a laptop or smart phone connected to network, you can choose and buy any things just by a click. Moreover, you can attend online class, study course at you home. It is clearly more convenient and easier.

In conclusion, internet brings many advantages to human’s life. However, it still has disadvantages, which we need to understand, control and use it properly.

Có thể bạn quan tâm:  Viết về cô giáo bằng Tiếng Anh

Dịch:

Với sự phát triển của công nghệ, internet đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó khiến cuộc sống của con người có nhưng thay đổi to lớn và tích cực. Nó có vô số lợi ích.

Đầu tiên, internet được xem như bách khoa toàn thư cung cấp vô số tri thức. Những kiến thức này thuốc rất nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, xã hội, nghệ thuật, công nghệ, chính trị, giáo dục, … Và chúng được trình bày dưới rất nhiều dạng như văn bản, giọng nói, video, e-book, … Vì vậy, nó có thể dễ dàng thỏa mãn người dùng bởi sự thuận tiện và hiệu quả.

Thứ hai, internet là một công cụ hữu ích để mở rộng mối quan hệ của bạn. Ví dụ, người dùng có thể truy cập những mạng  xã hội như Facebook, Instagram, … Thông qua đó, bạn có thể kết bạn, trò chuyện hoặc nắm bắt những tin tức từ bạn bè. Bạn cũng có thể cập nhật tin mới và chia sẽ những khoảng khắc quý giá hoặc cảm xúc online tới những người khác.

Cuối cùng, internet mang lại những ích lợi từ xa. Ví dụ, bạn có thể mua hàng online. Thay vì việc đi trực tiếp tới cửa hàng, bạn chỉ cần ở nhà với một chiếc máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng, bạn có thể chọn hoặc mua bất cứ điều gì chỉ với một cú click chuôt. Hơn thế nữa, bạn có thể tham gia các lớp học online, học các khóa học tại nhà. Nó rõ ràng thuận tiện và dễ dàng hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Viết bài văn nói về môn học yêu thích bằng Tiếng Anh

Nói chung, internet mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của con người. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại những nhược điểm mà chúng ta cần biết, điều chỉnh và sử dụng hợp lý.

Từ vựng:

Trimendous (adj): to lớn

Encyclopedia (n): bách khoa toàn thư

Distance (n): khoảng cách

Effectiveness (n) sự hiệu quả

Detail store (n) cửa hàng bán lẻ

Sưu tầm: Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn