Tải bản mềm: Bộ 210 Câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 4

210 Câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 4

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN LINK TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

[sociallocker] Ấn vào đây để TẢI VỀ [/sociallocker]

Bản mềm gồm file PDF và WORD có thể tải về giải nén sử dụng trực tiếp.

Bộ bản mềm 210 câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 4 được biên soạn có hệ thống. Có đáp án tham khảo đầy đủ ở phần cuối. Quý thầy cô giáo có thể tải về dựa theo đối tượng học sinh của mình. Để sửa đổi cho phù hợp. Ngoài ra với phương pháp dạy học tích cực. thầy cô có thể đưa những ví dụ trực quan hơn vào câu hỏi trắc nghiệm. Qua đó kích thích sự sáng tạo của học sinh lớp 4 qua những câu hỏi trắc nghiệm toán. Tải thêm tài liệu tiểu học

Sơ lược nội dung 210 câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 4

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN LINK TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

[sociallocker] Ấn vào đây để TẢI VỀ [/sociallocker]

trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4 trắc nghiệm toán lớp 4

ẤN “THEO DÕI” BÊN DƯỚI ĐỂ HIỆN LINK TẢI TÀI LIỆU BẢN MỀM

[sociallocker] Ấn vào đây để TẢI VỀ [/sociallocker]

Câu 1:   Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:

 1. 45307                   B.   45308                   C.   45380                   D.   45038

Câu 2:  Tìm x biết:

 1. a) x : 3 = 12 321
 2. x = 4107               B.   x = 417                 C.   x = 36963             D.   x = 36663
 3. b) x  5 = 21250
 4. x = 4250               B.   x = 425                 C.   x = 525                 D.   x = 5250

Câu 3:  Tính chu vi hình sau:

 1. 6cm                       C.  10cm
 2. 8cm                        D.  12cm

Câu 4:   Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).dài 4c

 1. 4340 kg                B.   434 kg                  C.   217 kg                  D.   2170 kg

Câu 5:  Điền dấu thích hợp vào ô trống:

 1. a) 75032 £ 75302 +12200                           c ) 98763 £ 98675 – 33467
 2. b) 100000 £ 99999 d) 87652  £ 87652

Câu 6:  Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

 1.    444                      B.  434                        C.   424                       D.   414

Câu 7:  Giá trị của biểu thức 8 x a với =100 là:

 1. 8100 B. 800                         C. 1008                       D. 1800

Câu 8:  Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

 1. 18 cm                    B.   81 cm                    C.   36 cm                    D.   63 cm

Câu 9:   Số 870549 đọc là:

 1. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
 2. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.
 3. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
 4. Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.

Câu 10:  Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

 1. 785432                 B.   784532                 C.   785342                 D.   785234

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận