CÓ HAI SỐ TỰ NHIÊN NÀO CÓ TỔNG BẰNG 1999 VÀ TÍCH BẰNG 5749 KHÔNG?

[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Có hai số tự nhiên nào có tổng bằng 1999 và tích bằng 5749 không?

Trả lời:

Tổng hai số 1999 nên suy ra: Có một số chẵn và một số lẻ. Vậy tích của hai số chẵn và số lẻ là một số chẵn. Đề bài cho tích của hai số bằng 5749.

=> Không có hai số tự nhiên nào thỏa mãn điều kiện trên.

Nguyên tắc và phương pháp cơ bản gia sư toán lớp 6:

  • Học kiến thức cơ bản trong Sách giáo khoa.
  • Học theo các dạng toán cơ bản theo từng chủ đề.
  • Luyện theo các chuyện đề nâng cao.
  • Cách trình bày – giải toán đây cũng là một yếu tố quan trọng để đạt được kết quả cao.
  • Tốc độ thời gian làm bài.

Nội dung học tập chương trình Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao:

A. SỐ HỌC LỚP 6:

  1. Tập hợp và bổ túc về số tự nhiên
  2. Số nguyên
  3. Phân số

B. HÌNH HỌC LỚP 6:

  1. Điểm – Đường thẳng – Đoạn thẳng
  2. Góc và các bài toán liên quan

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận