Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

Đề bài: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Trả lời: Tổng 3 số là 106 nên chứng tỏ ít nhất một trong 3 số đó là số chẵn. Vì 3 số là số nguyên tố và chỉ có một số nguyên tố chẵn là 2. Vậy, số nguyên tố thứ nhất cần tìm là 2.

Tổng 2 số nguyên tố còn lại là: 106 – 2 = 104

Ta thấy, số nguyên tố lớn nhất và bé hơn 104 là 101.

Suy ra, số nguyên tố thứ hai là: 104 – 101 = 3 (thỏa mãn là số nguyên tố)

Vậy: 3 số nguyên tố cần tìm là 2, 3, 101.

        Số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn là 101.

Đây là dạng toán nâng cấp hơn của chuyên đề số nguyên tố. Các bạn cũng có thể tìm bài tập cơ bản hơn tại đây (viết số 43 dưới tổng của hai số nguyên tố a, b). Thực ra đây không phải dạng toán khó. Tuy nhiên, các bạn thường khó khăn không giải được do một số lỗi sau. Thứ nhất, không nhớ các số nguyên tố. Thông thường đối với dạng bài này thường cho các số bé nên các bạn phải tự nhớ các số nguyên tố. Còn đối với các số có giá trị to thì sẽ được cung cấp bảng số nguyên tố. Lỗi thứ hai là sự nhầm lẫn số 2. Thông thường các số nguyên tố là số lẻ. Chỉ có duy nhất số 2 là số nguyên tố trong bảng. Nên các bạn phải ghi nhớ điều này. 

Có thể bạn quan tâm:  Tìm n thuộc z để -n^2 + 3n -7 chia hết cho n+2

Trần Thị Nhung

Để lại Lời nhắn