Đáp án tham khảo môn Ngữ Văn THPTQG 2024

I. Đọc hiểu

Câu 1: Điều tạo lên lịch sử nghệ thuật của nhân loại: thế hệ nghệ sỹ này tiếp nối thế hệ nghệ sỹ khác.

Câu 2: Nếu không có những thế hệ nghệ sỹ trước đó thì các các nghệ sỹ của các thế hệ tiếp theo sẽ không có nguồn lực để sáng tạo và khai phá.

Câu 3: 

Việc liên tưởng dòng chảy của con sông với lịch sử sáng tạo nghệ thuật có tác dụng:

  • Giúp câu văn thêm sinh động, hấp dẫn, người đọc dễ hình dung.
  • Tạo sự liên tưởng độc đáo, nhấn mạnh tính liên tục trong sáng tạo nghệ thuật.
  • Qua đó tác giả khẳng định, sáng tạo nghệ thuật là một quá trình diễn ra liên tục, có sự kế thừa, tiếp nối từ thế này sang thế hệ khác. Thế hệ sau không chỉ phát huy những giá trị hế hệ trước để lại mà còn phải khai phá, sáng tạo để dòng chảy nghệ thuật luôn luôn phát triển
Có thể bạn quan tâm:  Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 12

Để lại Lời nhắn